Computed a watch - reakce dat na změnu

Často potřebujeme reagovat na změnu dat v proměnné a podle toho provést nějakou akci, případně novou proměnnou vytvořit, nebo data upravit podle nějakého filtru.

Computed - vytvoření agregované proměnné

Pokud vypisujeme například jméno a příjmení, můžeme data buď sestavit přímo v šabloně z více zdrojů, nebo vytvořit novou proměnnou a do té data agregovat.

Běžný přístup:

<div id="app">
  {{ firstName }} {{ lastName }}
</div>

<script>
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    firstName: 'Jan',
    lastName: 'Barášek'
  }
});
</script>

Tento přístup funguje dobře, nicméně někdy můžeme chtít data před výpisem určitým způsobem modifikovat, případně na ně použít filtr nebo dokonce vlastní funkci.

Pokud navíc data skládáme z více zdrojů, může být jejich úprava a formátování na více místech komplikované.

Řešení je proto vytvoření nové proměnné, která ale bude existovat pouze virtuálně a její hodnota se dopočítá na základě funkce až při vykreslení.

<div id="app">
  {{ fullName }}
</div>

<script>
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    firstName: 'Jan',
    lastName: 'Barášek'
  },
  computed: {
    fullName: function(){
      return this.firstName + ' ' + this.lastName;
    }
  }
});
</script>

Výhoda tohoto přístupu je zejména v tom, že můžeme data upravit až v době výpisu a nikdy na to nezapomeneme. Pokud stejná data vypisujeme na více místech různě, stačí připravit více různých funkcí.

Watch - reakce na změnu dat

Metoda watch umožňuje elegantní reakci na změnu dat. Použití je například v případě, kdy chceme reagovat na změnu jména uživatele, počet položek v košíku a podobně.

<div id="app">
  V košíku máte: {{ countItems }}
  <button @click="addItem">Koupit</button>
</div>

<script>
  new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      countItems: 1
    },
    methods: {
      addItem: function(){
        this.countItems++;
      }
    },
    watch: {
      countItems: function(){
        alert('V košíku je: ' + this.countItems);
      }
    }
  });
</script>

Kdykoli se změní hodnota proměnné countItems, zavolá se interní funkce na přepočet stavu a můžeme na to reagovat libovolně. Například překreslit komponentu v hlavičce pro výpis počtu kusů.