Cykly a procházení dat ve Vue.js

Vue obsahuje jednoduchý způsob, jak efektivně procházet pole dat, která získáme různým způsobem.

Například chceme vykreslit jednoduché pole úkolů:

<div id="app">
  <ol>
    <li v-for="todo in todos">
      {{ todo.text }}
    </li>
  </ol>
</div>

Protože entita úkolů může být relativně složitá, je dobrý nápad ukládat data jako pole entit, které mají určité vlastnosti a k tím poté přistupovat.

Například takto:

var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    todos: [
      {
        text: 'Naučit se javascript'
      },
      {
        text: 'Naučit se Vue.js'
      },
      {
        text: 'Udělat něco hezkého. :)'
      }
    ]
  }
})

Všimněte si, že uložená data vypadají jako json. Může nám je proto velmi jednoduše předgenerovat webový server, nebo si o ně můžeme požádat ajaxem.

Pokud chcete v Konzoli prohlížeče přidat novou položku, musíme použít trik pro přidání položky do pole: app.todos.push({ text: 'Nová položka.' });