Matematika ve Vue.js a javascriptu

Javascript na rozdíl od PHP nemá příliš mnoho nativních funkcí pro matematiku. Tato stránka slouží jako praktická příručka.

Zaokrouhlení desetinného číslo na celé číslo nebo počet míst

Mějme například číslo 6.688689, které chceme zaokrouhlit na 1 desetinné místo.

K tomu lze použít objekt Number:

Number((6.688689).toFixed(1)); // 6.7

Pokud chceme zaokrouhlit vždy na celé číslo, stačí použít vestavený objekt Math:

Math.round(6.688689); // 7

Zaokrouhlení se provádí podle matematických pravidel.